W opinii wydawców podręczników koncepcję tychże można zbadać co najmniej częściowo poprzez zapoznanie się z informacjami zawartymi w podręcznikach, popularnością podręczników wśród ich poszczególnych odbiorców, jaką np. cieszą się WSiP podręczniki, czy też sloganami reklamowymi zachęcającymi do ich nabycia.

W jaki sposób dobre podręczniki wpływają na uczniów?

Najlepsze są podręczniki zachęcające do prowadzenia własnych badań, wymagające odpowiedzi na niejednoznaczne problemy, dyskutujące o własnych ustaleniach, a tym samym bez podawania oczywistych odpowiedzi na każde postawione pytanie.

Jakie błędy popełniają wydawcy podręczników szkolnych?

Dlatego wydawca dostarcza uczniowi i nauczycielowi pełną łatwość i komfort przekazywania pewnej gotowej wiedzy, bez uświadamiania uczniowi i nauczycielowi, że wiedza jest wiedzą danej osoby, skonstruowaną przez autora i podaną w sposób sugerujący, że może to być jedyny właściwy sposób widzenia. Zagadnienia i zadania co rusz odnoszą się do treści dostarczonego podręcznika, nie zmuszają ucznia do mówienia o problemach naukowych, rozważania ich, wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów, które zostały całkowicie jednoznacznie rozwiązane w tekście, a naprawdę wystarczy odszukać dowolny fragment w tekście, aby problem rozwiązać prawidłowo. Podręcznik podobny do tego upewnia niektórych pedagogów i samych uczniów, że nauka skupia się tylko na poznaniu odpowiedniego doboru nazw i terminów.

Czy cena podręcznika ma duże znaczenie?

Pierwszym i niezwykle istotnym kryterium pozyskania danego wydawcy (trudno się temu dziwić) będzie rachunek ekonomiczny, mierzony liczbą sprzedanych książek. Produkcja podręcznika musi być poprzedzona podstawowymi trendami rynkowymi i wynikać z życzeń klientów, którymi w tym przypadku są uczniowie, a także ich rodzice, ale wybór publikacji, a co za tym idzie sprzedaż, jest kreowany głównie przez nauczyciela.

Jak perspektywa nauczyciela może wpłynąć na publikację?


Reklama skierowana jest również do niego, to przede wszystkim jego potrzeby, a także prywatna wizja edukacji realizowana przez wydawcę. Nauczyciel ma ułatwione zadanie, bo jak pokazuje przykład WSiP podręczniki pomagają w nauce. Aby podręcznik dobrze się promował, nigdy nie powinien być zbyt postępowy. Nowe koncepcje podręcznikowe mogą nie podobać się recenzentom, a więc prawdopodobnie nie są wybierane przez nauczycieli. Wymusza to ożywczy sposób kształcenia, wymagający zmiany zachowania, dłuższej energii w opracowywaniu poszczególnych kwestii.